Egodocumenten

Bijna iedereen wil zijn levensverhaal aan het papier toevertrouwen, maar weinigen komen ertoe. Ik kan dan helpen, al of niet in samenwerking met het levensverhalenblad Mijn Geheim. Voor dit blad reis ik door Nederland om mensen, meestal vrouwen, te interviewen over hun leven. Het is een volwassen en een integer blad dat jou een podium biedt om je verhaal te vertellen; al of niet anoniem. Alles gaat in overleg met jou. Geen woord ziet het licht zonder dat jij daar toestemming voor geeft. En staat het verhaal eenmaal op papier dan leidt dat vaak tot meer begrip van de kant van familie en vrienden.
Het document kan ook reuze handig zijn in het contact met instanties. Of in het contact met hulpverlener, arts of advocaat.

Naast geschreven egodocumenten maak ik, in samenwerking met Mediazuid film&tv, ook egodocumenten op video of digitaal video (DV). Deze kunnen op elke gewenste manier vorm krijgen, van een ‘Jambers-achtig’ portret tot een kort, snel filmpje waarmee je je kunt presenteren als je je op de dating-markt begeeft. En alles daar tussenin. Hoe ziet jouw egodocument eruit? Een collage misschien van jeugdfoto’s en filmpjes tezamen met recente opnames? Een herinnering aan een gestorven dierbare? Of nog iets heel anders?
Bel 043 364 84 64 en we maken het gewoon.